Comissaria a Tarragona

Comissaria de la Policia de la Generalitat a la Seu Regional Camp de Tarragona

equipament institucional Abast del treball executat:
c/ del Riu Brugent, 1 (carretera N-340) Fase d’obra
43006 Tarragona Direcció de l’execució de les obres.
Complimentació de llicències.
Obra nova Supervisió econòmica de l’obra.
Seguiment del pla d’obres.
Programa: Gestió de certificacions.
Àrea Bàsica de Policia Informes de seguiment i control a la propietat. 2009-2010 en curs
Àrea Seu Regional Gestió de les escomeses.
Àrea de persones detingudes Control de qualitat de l’obra. Promotor
Àrea de serveis dels mossos Coordinació mediambiental. Departament d’Interior
Administració i planificació Generalitat de Catalunya
Investigació Fase d’entrega de l’obra
Aparcament i magatzems Recepció de les obres. Arquitecte
Contractació de serveis i subministraments. Robert Terrades Muntañola
Superfície Gestió dels repassos.
Construïda 9.137,71 m2 Constructora
FCC Construcción, SA
cost 15.241.014,39 €