“la Fàbrica”

Centre de convencions “la Fàbrica”. Món Sant Benet

centre de convencions Abast del treball executat:  
   
Colònia Sant Benet Fase prèvia al projecte Fase d’entrega de l’obra
Sant Fruitós de Bages Elaboració del programa de l’edifici. Recepció de les obres.
Barcelona Fase de projecte Contractació de serveis i subministraments.
Nova Planta Realització estat d’amidaments. Gestió dels repassos.
Seguiment i supervisió del projecte.  
Programa: Confecció del pressupost i quadres de preu.  
Cuines Programa de control de qualitat. 2005-2007
Restaurant Fase d’obra  
Sales de congressos Direcció de l’execució de les obres. Promotor
Aules de formació Complimentació de llicències. Caixa de Manresa
Serveis d’atenció al públic Supervisió econòmica de l’obra.  
Seguiment del pla d’obres. Arquitectes
  Gestió de certificacions. Josep Benedito i Rovira
  Informes de seguiment i control a la propietat. Gaspar Costa González
Superfície 6.000,00 m2 Gestió de les escomeses.  
  Control de qualitat de l’obra. Constructora
cost 9.871.135,64 € Coordinació mediambiental. Constructora de Calaf