Projectes

Oferim un servei integral dins del sector de la construcció. En les fases de projecte, de gestió i d’execució d’obres de nova construcció, com en la vessant de despatx professional, realitzant dictàmens, peritatges, taxacions i assessoraments de qualssevol tipus.

Resum dels projectes

Projecte Superfìcie (m2) Cost (€) Promotor
La Fabrica 6.000,00 9.871.135,64 Caixa de Manresa
Ca l'Aranyó 9.340,70 17.432.592,00 Universitat Pompeu Fabra
Casa de Catalunya 811,20 190.000.000,00 GISA
Comissaria a Tarragona 9.137,71 5.241.014,39 Departament d'Interior Generalitat de Catalunya
Commisaria de la policia 3.679,10 4.988.042,79 Departament d'Interior Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior 3.784,92 6.428.219,36 Departament d'Interior Generalitat de Catalunya
Direcció General de Seguridad 18.851,24 23.292.556,61 Departament d'Interior Generalitat de Catalunya
Edifici Wellington 2.100,00,00 5.198.014,72 Universitat Pompeu Fabra
Hotel vincci Condal mar 11.919.00 8.025.000,00  
Parc de Bombers 1.337,07   Departament d'Interior Generalitat de Catalunya
Televisió de Catalunya 5.531,60 4.481.705,23 Televisió de Catalanya
Universitat Politècnica de Catalunya 9.800,00 7.620.000,00