Ca l’Aranyó

 

Campus Audiovisual Ca l’Aranyó

centre universitari Abast del treball executat:
c/Roc Boronat, 138 Fase prèvia al projecte Fase d’entrega de l’obra
08018 Barcelona Elaboració del programa de l’edifici. Recepció de les obres.
Fase de projecte Contractació de serveis i subministraments.
Rehabilitació i nova planta Realització estat d’amidaments. Gestió dels repassos.
Seguiment i supervisió del projecte.
Programa: Confecció del pressupost i quadres de preu.
Periodisme (P) Programa de control de qualitat. 2005-2010 en curs
Comunicació Audiovisual (CAV) Fase d’obra
Escola Superior Politècnica (ESUP) Direcció de l’execució de les obres. Promotor
Traducció i Interpretació (TI) Complimentació de llicències. Universitat Pompeu Fabra
Supervisió econòmica de l’obra.
Seguiment del pla d’obres. Arquitectes
Gestió de certificacions. Josep Benedito i Rovira
Informes de seguiment i control a la propietat. Ramon Valls i Ortiz
Superfície 19.340,70 m2 Gestió de les escomeses.
Control de qualitat de l’obra. Constructores
cost 17.432.592,00 € Coordinació mediambiental. Rodasa / Serom / Tiferca / Rodio
Safic/Sogesa/Construct. San José