Parc de bombers

Parc de Bombers a Valls

equipament institucional Abast del treball executat:
c/ Fusters, 51 Fase d’obra
Polígon Industrial Palau de Reig Direcció de l’execució de les obres.
Valls (Tarragona) Complimentació de llicències.
Supervisió econòmica de l’obra.
Obra nova Seguiment del pla d’obres.
Gestió de certificacions.
Programa: Informes de seguiment i control a la propietat. 2009-2010 en curs
Dependències Gestió de les escomeses.
Cotxeres Control de qualitat de l’obra. Promotor
Magatzems Coordinació mediambiental. Departament d’Interior
Taller Generalitat de Catalunya
Heliport Fase d’entrega de l’obra
Recepció de les obres. Arquitecte
Superfície Contractació de serveis i subministraments. Pere Santamaria García
Construïda 1.337,07 m2 Gestió dels repassos.
Urbanitzada 4.996,29 m2 Constructora
Construccions Joan Anton Martin, SA