Hotel Vincci Condal Mar

hotel vincci condal mar**** al Poblenou.

hotel al Poblenou Abast del treball executat:
c/Cristobal de Moura Fase prèvia al projecte Seguiment del pla d’obres.
c/Agricultura Elaboració del programa de l’edifici. Gestió de certificacions.
Avaluació d’ofertes. Informes de seguiment i control a la propietat.
Nova planta Confecció d’informes per a proposta d’adjudicació. Gestió de les escomeses.
Fase de projecte
Programa: Realització estat d’amidaments.
178 habitacions Seguiment i supervisió del projecte.
5 salons Confecció del pressupost i quadres de preu.
2 restaurants Estudi de seguretat i salut de les obres.
bar, cafeteria, club privat, Programa de control de qualitat.
piscina, solàrium Fase d’obra 2001-2005
Direcció de l’execució de les obres.
Supervisió de l’estat econòmic de l’obra. Arquitectes
Informes d’incidències. Josep Benedito/ Ramon Valls/
Superfície 11.919 m2 Disseny i manteniment de la web
de comunicació de l’obra.
Glòria Piferrer
Complimentació de llicències. Constructora
cost (pem)
8.025.000 €
Supervisió econòmica de l’obra. Necso, entrecanales y cubiertas